Diensten

► Mestbeleid: Derogatie en bemestingsplan

De meeste agrariërs doen mee aan de derogatie. Dit brengt de nodige administratieve lasten met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het nemen van grondmonsters, het opstellen van een bemestingsplan en het aanvragen van de derogatie. Blokland AAA kan u hierbij helpen.

► Gecombineerde opgave

Ieder jaar tussen 1 maart en 15 mei moet de gecombineerde opgave worden ingevuld door agrariërs. Het fout invullen van deze opgave kan grote gevolgen hebben. Hierdoor is het van belang dat dit secuur gebeurd. Blokland AAA kan u hierbij helpen en de opgave voor u invullen.

► Bemiddeling fosfaatrechten

Ook voor de bemiddeling in fosfaatrechten kunt u terecht bij Blokland AAA. Voor verkoop en aankoop. 

► I&R runderen, geiten en schapen

Mocht u problemen ondervinden met de I&R van runderen, geiten en/of schapen, kunt u voor een oplossing altijd vrijblijvend contact opnemen met Blokland AAA.

Verkoop I&R oormerken

Blokland AAA heeft I&R oormerken te koop voor schapen, geiten en runderen. Daarnaast kunt u hier ook terecht voor oormerktangen.

► Bezwaar- en beroepsprocedures

Blokland AAA heeft zich gespecialiseerd in het aangaan van bezwaar- en beroepsprocedures. Bent u het niet eens met een beslissing en denkt u erover om bezwaar in te dienen? Blokland AAA helpt u hier graag mee. Ook voor het aangaan van een beroepsprocedure bent u op het goede adres. Deze bezwaren en beroepen kunnen gericht zijn tegen een overheidsorgaan (zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) of tegen bijvoorbeeld de gemeente. Bij dit laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan bezwaren tegen de WOZ-waarde van uw woning en/of bedrijf.

Betalingsrechten 

Wilt u land (ver)huren en/of (ver)kopen en wilt u weten hoe het met de betalingsrechten en eventuele referentiewaarde zit? Blokland AAA kan u hierbij adviseren.