Nieuws

 ►GCOpgave 2019

Van 01-03-2019 tot en met 15-05-2019 is de periode voor indienen van de GCOpgave 2019. Maak tijdig een afspraak als u van de diensten van Blokland AAA gebruik wil maken.

 

 ► Feitelijk gebruik landbouwgrond

De NVWA is [nog] strenger gaan controleren op het feitelijk gebruik van landbouwgrond en/of het perceel landbouwgrond betreft. Het feitelijk gebruik houd in dat u de landbouwgrond die door u wordt opgegeven in de GCOpgave ook echt gebruikt voor bemesting en voederwinning of teelt gewas voor uw bedrijf. Ook het al dan niet voldoen aan criteria voor landbouwgrond wordt [nog] strenger gecontroleerd. Een stuk sier/groeten tuin en/of hobby perceel van de buurman waar ook nog pony's op lopen wordt absoluut niet meer geacepteerd met kans op derogatie intrekking!

 

► Privacy

Per 25 mei treed de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u geen mail meer willen ontvangen van Blokland AAA, kunt u dit te allen tijden aangeven zie verder onder Voorwaarden de privacy verklaring.

 

► Schriftelijke overeenkomst grondgebruik bij deelname derogatie

 Wanneer een (agrarisch) bedrijf gebruikt maakt van de derogatie, is deze verplicht om minimaal een schriftelijke overeenkomst te hebben voor ieder stuk land wat in gebruik is. Dus ook van percelen waarvan tot nu toe alleen een mondelinge afspraak is gemaakt. Zorg er dus voor dat dit bij eventuele controle aanwezig is.

 

 Controleren bodemonderzoeken 

De NVWA is strenger gaan controleren op de aanwezigheid en juistheid van de bodemonderzoeken voor de derogatie. Werd er in het verleden nog wel eens wat door de vingers gezien, sinds dit jaar kan het hebben van foutieve of missende bodemonderzoeken leiden tot het intrekken van de derogatie. Één foutief of missend onderzoek mag nog, bij een tweede wordt de derogatie ingetrokken. Controleer dus goed of u van alle percelen onderzoeken heeft en of de aanwezige onderzoeken juist zijn. (Denk hierbij met name aan de stukjes voor het betonpad, kleine stukjes rondom het huis en percelen waar een nieuw betonpad is gekomen)

Samenvoegen van percelen mag alleen als: 
- De percelen aan elkaar grenzen
- Ze zijn gescheiden door een onverhard pad en/of landbouwsloot.
  (Dus niet door een betonpad of een openbaar water!)

- Afzonderlijke (topografische) percelen niet groter zijn dan 2,5 hectare
- De percelen samen niet groter zijn dan 5,0 hectare
 

 I&R oormerken

Heeft u voor uw dieren nog I&R oormerken nodig, Blokland AAA kan deze leveren. Naast I&R oormerken voor schapen en geiten, levert Blokland AAA ook I&R oormerken voor runderen. Daarnaast kunt u ook voor oormerktangen terecht bij Blokland AAA.