Regionale mestverwerkingsovereenkomst (RMO)

Klik hier voor een blanco RMO.

Een uitzondering op de verwerkingsplicht is als u uw totale bedrijfsoverschot rechtstreeks afvoert naar een of meerdere landbouwbedrijven en u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

1. Het bedrijf dat de mest afneemt ligt hemelsbreed maximaal 20 kilometer vanaf uw productielocatie.

2. De afnemer mag de mest niet eerst opslaan, maar gebruikt deze direct op zijn landbouwgrond.

3. U voert uw totale bedrijfsoverschot af.

4. Uw bedrijfsoverschot is in het betreffende kalenderjaar maximaal 25% van de totale mestproductie.

5. U sluit vooraf een Regionale mestafzetovereenkomst (RMO) af met de afnemer. U hoeft deze overeenkomst niet naar ons op te sturen, bewaar deze in uw administratie

6. Op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen vult u opmerkingscode 71 in.